Opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne (wyciąg z regulaminu)

 

  1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie na zasadzie pełnej odpłatności przez pacjenta.

  2. Uiszczenie opłaty za świadczenie następuje w momencie rejestracji, a w przypadku rezerwacji telefonicznej lub przez aplikację internetową, przed rozpoczęciem wizyty w kasie Ośrodka lub za pośrednictwem przelewu na konto bankowe.

  3. Zmiany terminu wizyt lub ich odwołanie jest możliwe bez żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli zostanie zgłoszone min. 24 godzin przed zaplanowaną wizytą. W przeciwnym wypadku oraz w przypadku niestawienia się na umówioną wizytę bez powiadomienia Ośrodka, pacjent ponosi 50% kosztów wizyty.

  4. W przypadku zdarzeń losowych i trudnych do przewidzenia sytuacji istnieje możliwość odwołania wizyty bez ponoszenia konsekwencji finansowych po indywidualnym ustaleniu z rejestracją ośrodka.

  5. Nieuzgodnione przełożenie lub odwołanie wizyt pakietowych może spowodować naliczenie dodatkowej opłaty o równowartości udzielonej wcześniej zniżki za pakiet (pakiet 5 wizyt 5%, 10 wizyt 10%)

  6. W przypadku nieodbycia się wizyty z winy Ośrodka, pacjentowi zwracane jest 100% wpłaconej kwoty.

  7. Na wniosek pacjenta Rejestracja Ośrodka wystawia rachunek imienny, w którym wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz fizjoterapia noworodków, dzieci i dorosłych.

ul. Kolska 11,   62-500 Konin

- Regulamin Organizacyjny (wyciąg dla pacjentów)

- Cennik

- Regulamin Organizacyjny

sprawdź wolne terminy wizyt

i zarejestruj się on-line    24h/7

Szukaj nas na 

Anna Wolbach-Gołębiowska "Dziecko i My" ul. Kolska 11, 62-500 Konin   

NIP 6651831320      REGON 300054825 

nr konta: Inteligo 45 1020 5558 0000 8302 3370 2517

lub skontaktuj się z Rejestracją

w godz. 16-20  tel. 501 969 231 

dokumenty:

- Program Higieny