Opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne (wyciąg z regulaminu)

 

  1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie na zasadzie pełnej odpłatności przez pacjenta.

  2. Uiszczenie opłaty za świadczenie następuje w momencie rejestracji, a w przypadku rezerwacji telefonicznej lub przez aplikację internetową, przed rozpoczęciem wizyty w kasie Ośrodka lub za pośrednictwem przelewu na konto bankowe.

  3. Tele konsultacje należy opłacić przed wizytą przelewem na konto bankowe Ośrodka (dane do przelewu w stopce)

  4. Zmiany terminu wizyt lub ich odwołanie jest możliwe bez żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli zostanie zgłoszone min. 24 godzin przed zaplanowaną wizytą. W przeciwnym wypadku oraz w przypadku niestawienia się na umówioną wizytę bez powiadomienia Ośrodka, pacjent ponosi 50% kosztów wizyty.

  5. W przypadku zdarzeń losowych i trudnych do przewidzenia sytuacji istnieje możliwość odwołania wizyty bez ponoszenia konsekwencji finansowych po indywidualnym ustaleniu z rejestracją ośrodka.

  6. Nieuzgodnione przełożenie lub odwołanie wizyt pakietowych może spowodować naliczenie dodatkowej opłaty o równowartości udzielonej wcześniej zniżki za pakiet (pakiet 5 wizyt 5%, 10 wizyt 10%)

  7. W przypadku nieodbycia się wizyty z winy Ośrodka, pacjentowi zwracane jest 100% wpłaconej kwoty.

  8. Na wniosek pacjenta Rejestracja Ośrodka wystawia rachunek imienny, w którym wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz fizjoterapia noworodków, dzieci i dorosłych.

ul. Kolska 11,   62-500 Konin

- Regulamin Organizacyjny (wyciąg dla pacjentów)

- Cennik

- Regulamin Organizacyjny

sprawdź wolne terminy wizyt

i zarejestruj się on-line    24h/7

Szukaj nas na 

Anna Wolbach-Gołębiowska "Dziecko i My" ul. Kolska 11, 62-500 Konin   

NIP 6651831320      REGON 300054825 

nr konta: Inteligo 45 1020 5558 0000 8302 3370 2517

lub skontaktuj się z Rejestracją

w godz. 16-20  tel. 501 969 231 

- Program Higieny

- Ankieta Kwalifikacyjna COVID-19