"Dziecko i My" Konin - Psycholog dzieci młodzieży i rodziny
Dziecko i My Konin - gabinet psychologiczny dla dzieci
 • od 2014  własna praktyka psychologiczna  Gabinet Psychologiczny Behavior

 • od 2011 Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie

 • 2013 - 2014  Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście z oddziałem integracyjnym

 • 2011 - 2014  Pogotowie Opiekuńcze w Koninie

Doświadczenie Zawodowe

DOŚWIADCZENIE

 • Wczesna diagnostyka, stymulacja i interwencja logopedyczna

 • Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (poziom I, II)

 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (I, II, III stopień)

 • Biblioterapia

 • Kierownik wycieczek szkolnych

 • Profilaktyka uzależnień

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • Jak niwelować agresję słowną i fizyczną dziecka.

 • Arteterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Wykorzystanie  różnych gałęzi arteterapii do tworzenia ciekawych planów pracy pedagogicznej.

 • Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Prawidłowości i problemy

 • Stres i wypalenie zawodowe. Jak skutecznie radzić sobie z kryzysem pomagania

 • Umiejętność identyfikowania małoletnich pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym i postępowania z nimi. Wykorzystanie seksualne dzieci- rozpoznanie i pomoc ofiarom

 • Kinezjologia Edukacyjna Brain Gym Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison

 •  Mutyzm selektywny- pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny

 • AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się

 • Terapia ręki część I Podstawy usprawniania dziecka z MPD i dziecka hipotonicznego i część II Grafomotoryka

 • Odczytywanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno - pedagogicznych

 • Metoda Knill

 • Samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży- czy na pewno moda?

 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami  kryzysowymi

 • Doskonalenie działań przedszkolnych do zmian w wymaganiach nadzoru pedagogicznego

 • Zespoły ds. udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom (ABC w praktyce).

 • Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy.

 • Bajkoterapia - jako twórcza metoda wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci.

 • Leikskólinn Fururund Kopavogur - Islandia:  Nowa edukacja- nowe wyzwania.

Kursy, Szkolenia, Warsztaty

 • Terapia Poznawczo Behawioralna Dzieci I Młodzieży - CBT w Warszawie - w trakcie od 2019

 • Kurs zaawansowany terapii systemowej - WTTS w Poznaniu - w trakcie od 2019

 • Kurs podstawowy terapii systemowej - WTTS w Poznaniu - 2018

 • Mediacje rodzinne i małżeńskie -  SWPS we Wrocławiu. Studia podyplomowe - 2017

 • Neuropsychologia kliniczna dziecka - CBT w Warszawie - 2017

 • Studium terapii dzieci i młodzieży - Dolnośląckie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu - 2015

 • kurs kwalifikacyjny z zakresu: Surdopedagogiki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie - 2015

 • kurs kwalifikacyjny z zakresu: Tyflogedagogiki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie - 2014

 • Pedagogika rewalidacyjno- terapeutyczna - Studia podyplomowe -  Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku - 2014

 • Studium Podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2014

 • Socjoterapia dzieci i młodzieży -  Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku - 2013

 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna -  Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku - 2013

 • Oligofrenopedagogika -  Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczno- Techniczna w Koninie - 2013

 • Logopedia - Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczno- Techniczna w Koninie - 2013

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna - Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczno- Techniczna w Koninie - 2012

 • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku - 2012

 • Przygotowanie Pedagogiczne - Wyższa Szkoła Pedagogiczno- Techniczna w Koninie - 2012

 • mgr Psychologii - specjalność: psychologia kliniczna - Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2011

Studia i Kursy Kwalifikacyjne

KWALIFIKACJE

wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i RODZINY

Pracując jako psycholog, daję swoim klientom zrozumienie oraz wspieram ich w rozwoju, w przekraczaniu barier i podejmowaniu nowych wyzwań.

Cieszą mnie ich sukcesy a niepowodzenia dają możliwość do nauki i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Gdy patrzę na ludzi których wspierałam w rozwoju, patrzę jak się zmieniają, rozkwitają, realizują swoje marzenia czuję się szczęśliwa.

Uważam, że pełnię swojego życia osiągamy poprzez nieustanny rozwój, dlatego dbam o to, aby ciągle doskonalić swój warsztat zawodowy i umiejętności.

Zapraszam do spotkania w przyjaznej, bezpiecznej, wspierającej rozwój atmosferze, z osobą dającą zrozumienie i profesjonalną pomoc.

Gwarantuję dyskrecję, zaangażowanie z mojej strony i wierzę, że wspólnie uda nam się podążyć w pożądanym kierunku.

Prowadzę diagnozę i terapię w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)

 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)

 • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)

 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania

 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się

 • tiki

 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

 • problemy psychologiczne/emocjonalne

 • uzależnienie od komputera/internetu

 • problemy wychowawcze Rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich

 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp.)

 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)

"Dziecko i My" Konin - porady i konsultacje psychologiczne, terapia rodziny

Julita Bryl

   Rejestracja Wizyt

mgr Psychologii (specjalność kliniczna)

Terapeuta systemowy

Socjoterapeuta

Terapeuta dzieci i młodzieży 

Surdopedagog

Tyflopedagog

Oligofrenopedagog

specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz fizjoterapia noworodków, dzieci i dorosłych.

ul. Kolska 11,   62-500 Konin

- Regulamin Organizacyjny (wyciąg dla pacjentów)

- Cennik

- Regulamin Organizacyjny

sprawdź wolne terminy wizyt

i zarejestruj się on-line    24h/7

Szukaj nas na 

Anna Wolbach-Gołębiowska "Dziecko i My" ul. Kolska 11, 62-500 Konin   

NIP 6651831320      REGON 300054825 

nr konta: Inteligo 45 1020 5558 0000 8302 3370 2517

lub skontaktuj się z Rejestracją

w godz. 16-20  tel. 501 969 231 

- Program Higieny