Stosowane Metody i Terapie:

Terapia metodą Vojty; NDT - Bobath

Masaż Shantali

Terapia Manualna Stóp

Terapia Taktylna

Terapia PNF

Handling

Terapia Punktów Spustowych

Kinesiology Taping

Rehabilitacja Oddechowa

Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

Program łagodnej stymulacji wczesnego rozwoju

Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia Sensoplastyka®

Masaż relaksacyjny

Refleksoterapia stóp

"Dziecko i My" Konin - to indywidualnie dobrane formy terapii
"Dziecko i My" Konin - wsparcie rodziców, zajęcia psychoedukacyjne, coaching rodzicielski
"Dziecko i My" Konin - terapia Integracji Sensorycznej
"Dziecko i My" Konin - Ośrodek dla rodzin dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem

W odróżnieniu od innych tego typu ośrodków zapewniamy stały merytoryczny nadzór   lekarzy specjalistów

powstał z myślą o dzieciach (głównie noworodkach i wcześniakach)     zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz ich rodzicach.

Ośrodek MEDYCZNY "Dziecko i My"

Wraz z wykwalifikowanymi i doświadczonymi terapeutami jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową diagnozę i profesjonalną pomoc.

Ośrodek współpracuje również z lekarzami specjalistami ortopedii, okulistyki, laryngologii, audiologii i foniatrii.

Zapewniamy ciągłość opieki wcześniakom oraz noworodkom już od momentu opuszczenia szpitala.

Oferujemy szybką i kompleksową rehabilitację oraz pomoc terapeutyczną.

Rodzicom pomagamy odnaleźć się w nowej sytuacji i dostarczamy wiedzy na temat prawidłowego postępowania i pielęgnacji dziecka.

"Dziecko i My" Konin -ciągłość opieki nad dzieckiem od opuszczenia szpitala

Niepokoi Państwa cokolwiek w rozwoju Waszego dziecka ?! 

Nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty.

Wczesna reakcja rodziców na nieprawidłowości w zachowaniu dziecka i wdrożenie przez specjalistów optymalnego planu terapeutycznego stwarzają szansę na szybkie i efektywne wyeliminowanie lub ograniczenie nieprawidłowych zmian oraz zapobiegają pojawianiu się dalszych niesprawności.

Wskazania do diagnostyki i terapii:

 • niska masa urodzeniową poniżej 1500 gramów

 • niska punktacja Apgar,

 • zostały urodzone w ciężkiej zamartwicy

 • w czasie hospitalizacji wystąpiły powikłania prowadzące do ciężkiego i niestabilnego stanu zdrowia

 • stwierdzone zaburzenia w badaniach obrazowych OUN

 • rozpoznane zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, inne)

 • rozpoznana wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego i innych układów

 • choroby metaboliczne układu nerwowego

 • przepuklina oponowo-rdzeniowa

 • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu

 • padaczka wieku dziecięcego, zespoły padaczkowe i niepadaczkowe zaburzenia napadowe

 • autyzm i Zespół Aspergera

 • asymetria ułożeniowa

 • asymetria czaszki

 • schematyczny (powtarzający się) wzorzec ruchowy

 • brak fiksacji wzroku

 • zaburzenia napięcia mięśni (wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe)

 • kręcz szyi

 • dysplazja stawu biodrowego

 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),

 • zaburzenia rozwoju ruchowego, koordynacji ruchowej

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego

 • zaburzenia integracji sensorycznej,

 • wady stóp i kolan

 • problemy ortopedyczne

 • stany po urazach

 • zaburzenia karmienia, ssania i połykania, problemy z wypróżnianiem

 • zaburzeniami rozwoju mowy, języka i komunikowania się

 • nieprawidłowości w sferze emocjonalnej

 • trudności w rozwoju społecznym

 • trudności szkolne

 • zaburzenia koncentracji i uwagi

 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)

 • bóle głowy

 • tiki

 • zaburzenia snu

Każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnie dobranych form terapii.

W Ośrodku Medycznym „Dziecko i MY” zapewniamy kompleksową, wielospecjalistyczną diagnozę, pozwalającą na dobranie odpowiedniej metody / terapii i opracowanie indywidualnego planu działania, adekwatnego do problemu funkcjonalnego dziecka.

"Dziecko i My" Konin - instruktaż prawidłowej pielęgnacji niemowlaka

Poza działaniami terapeutycznymi skupiamy się również na różnych formach wspierania rodziców.

Rodzice są z dzieckiem najczęściej i najlepiej je znają.

Jeśli rodzice otrzymają wsparcie w zrozumieniu problemu dziecka mogą efektywnie mu pomagać.

Zapewniamy wsparcie psychologiczne i grupy terapeutyczne dla rodziców dzieci z podobnymi problemami klinicznymi.

Prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne oraz coaching rodzicielski.

Zapewniamy pomoc specjalistów psychologii, pedagogiki i terapii zajęciowej.

"Dziecko i My" Konin - certyfikowany doradca laktacyjny

Wspomagamy mamy w karmieniu piersią.

Zapewniamy pomoc certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego.

Czasami wystarczy tylko szkolenie – pomimo wskazań i zaobserwowanych zaburzeń, plan działań nie musi oznaczać długotrwałej terapii, a może sprowadzać się tylko do instruktażu dla opiekunów z prawidłowej pielęgnacji dziecka, tj. techniki noszenia, przewijania, układania i zabawy, które często wystarczą, aby pomóc dziecku i uniknąć nieprawidłowości w jego dalszym rozwoju.

Rodzice poznają tę wiedzę również podczas terapii.

Ośrodek Medyczny "Dziecko i My" Konin

ul. Kolska 11,   62-500 Konin